Специализиран магазин за пенополиуретан

Моля, запознайте се с нашата .Декларация за поверителност

Общи Условия за предоставяне на услуги чрез използване на магазин за електронна търговия www.pandafoam.eu
Настоящите общи условия са публикувани на български и английски език.

 Всички снимки в сайта са със запазени авторски права на КСК Екперт ООД и използването им без знанието и разрешението на автора е грубо нарушение по чл. 5, чл.13, чл.19 и чл.42(1) на Закона за авторското право и сходните му права.

 ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

 При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

 „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

 „КСК Експерт” ООД е търговското дружество, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.Христо Ботев 129 и адрес за кореспонденция гр. София, Гео Милев, ул. Галилео Галилей 52, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202699184, тел.: 0879 312224, e-mail: pandafoam@gmail.com.

 Pandafoam.eu (www.pandafoam.eu) е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от „КСК Експерт” ООД – виртуален информационен ресурс в интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на клиента.

 „Клиент” е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.

 „Профил” е обособена част от www.pandafoam.eu, съдържаща информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от pandafoam.eu, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия www.pandafoam.eu, да променя паролата си за достъп.

 „Потребителско име” е избран от клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www.pandafoam.eu.

 „Парола” е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.pandafoam.eu стоки.

 „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

 „Опаковка” са всякакви приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на клиента.

 „Линк” („Електронна препратка”) е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

 „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

 Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба от разстояние, които уреждат взаимоотношенията между „КСК Експерт” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Христо Ботев 129 и адрес за кореспонденция гр. София, Гео Милев, ул. Галилео Галилей 52, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202699184 (наричан по-долу pandafoam.eu) от една страна и клиентът на електронни (интернет) страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен клиент, от друга страна, намиращи се на домейн www.pandafoam.eu (наричан за краткост уебсайт), във връзка със закупуването на предлагани чрез www.pandafoam.eu електронен магазин, стоки.

 Тези условия обвързват всички клиенти. Използвайки платформата на pandafoam.eu и с натискането на всеки един обект, линк (електронна препратка) или бутон, разположени на страниците на www.pandafoam.eu, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

 Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от pandafoam.eu. При извършване на промени в Общите условия, pandafoam.eu се задължава да публикува новите Общи условия в pandafoam.eu и да напише датата, на която са актуализирани. Pandafoam.eu съветва своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

 ПРЕДМЕТ

 pandafoam.eu продава и доставя на клиента предлаганите в www.pandafoam.eu и поръчани от него стоки след регистрация, отправяне на заявка и плащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.

 РЕГИСТРАЦИЯ

 За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от pandafoam.eu стоки, е необходимо клиентът първо да се регистрира. При регистрацията трябва да се попълни он-лайн регистрационна форма, на която да се въведе адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име и фамилия/данни за фактура, ако е юридическо лице, e-mail, телефон(и) за връзка. При попълване на он-лайн регистрационната форма клиентът е длъжен да представи пълни и верни данни относно самоличността си. Клиентът декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна. Необходимо е да си избере и парола.

 След като се регистрира успешно, клиентът, при всяка отделна поръчка, има възможност да коригира телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочи трето лице – представител, който да приеме поръчката (тази информация може да се допълни в поле „други особености”). С отбелязване на отметка “Съгласен съм”, която се намира под текста „Декларирам, че съм съгласен/на с общите условия за ползване услугите на КСК Експерт ООД.”, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Електронното изявление, изпратено от клиента се съхранява от pandafoam.eu.

 КАК СТАВА РЕГИСТРАЦИЯТА?

 За да се регистрирате в www.pandafoam.eu, трябва да попълните формата за регистрация. Формата за регистрация се отваря с натискане на виртуален бутон „регистрация”. След като се отвори формата за регистрация, от падащото меню избирате как ще се регистрирате – като физическо или юридическо лице. Срещу всяко от полетата е отбелязано какви данни трябва да се попълнят в него. След като се уверите, че сте попълнили вярно и точно информацията за Вас в полетата и сте се запознали и сте съгласни с Общите условия на сайта, отбелязвате с отметка „Съгласен съм” и натискате бутона „изпрати”.

След като се регистрирате, можете да влезете във Вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона „регистрация” и натиснете бутона „влез”.

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ

 pandafoam.eu публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка.

Pandafoam.eu не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

 ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

 pandafoam.eu има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, pandafoam.eu има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на знак „-%” в левия горен ъгъл на снимката на артикула. Новата цена е изписана под снимката, а при влизане в профила на артикула, в падащото меню с размерите и цените до старата цена (цена) се вижда новата (цена с отстъпка). След влизане в потребителската кошница, старата цена е зачертана и под нея се вижда новата цена. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. Pandafoam.eu си запазва правото да прави всякакви промоции и отстъпки за своите клиенти.

 ПОРЪЧКА/ ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

 Клиентът получава достъп до формата за заявка за покупка на стока (потребителска кошница), след като въведе валидни потребителско име и парола.

 Поръчките се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Клиентът определя вида и количеството на стоките, преглежда избраните стоки и техните цени. Преди финализиране на поръчката, клиентът има възможност, освен да види горепосочените данни, да избере адрес за доставка и начин на плащане, както и да напише пояснителна информация. Клиентът потвърждава заявката и тя се счита за извършена чрез натискане на виртуален бутон „Направи поръчка”. След финализирането на поръчката, на посочения телефон, клиентът получава потвърждение на заявката със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) клиентът ще бъде уведомяван от оператор по телефон.

 КАК СЕ ПОРЪЧВА?

 За да направите поръчка, влезете във Вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона „регистрация” и натиснете бутона „влез”. Изберете продукт. От падащото меню изберете подходящия за Вашите нужди размер. Напишете в полето „брой” количеството, което искате да поръчате и натиснете бутона „добави”. Ако искате да поръчате няколко различни продукта, изборът им става по същия начин. В горния десен ъгъл на страницата ще видите под бутона „кошница” броя на продуктите, които сте избрали и общата им цена. С натискане на бутона „кошница” влизате във Вашата „потребителска кошница”, преглеждате избраните продукти, коригирате количеството или вида им, ако е необходимо и натискате бутона „запази промените”. За да махнете продукт от „потребителската кошница”, трябва да изберете отметка под надписа „изтрий” и след това да натиснете бутона „запази промените”. Избирате адрес за доставка от падащото меню „избери адрес за доставка”. Избирате начин на плащане от падащото меню „избери начин на плащане”. В полето „други изисквания” можете да напишете всичко, което мислите, че е важно да знаем, за да можем да Ви обслужим по най-добрия начин. След като сте се уверили, че сте избрали продуктите, които желаете да купите, натинете бутона „направи поръчка”.

 ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

 Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти и цената за тяхната доставка. Доставката е безплатна за поръчки на стойност над 299 лева до всички населени места в България и е до входа на блока/къщата. При поръчка на легла и мебели, доставката се договаря допълнително.

Поръчки на стойност под 299 лева са с фиксирана цена за доставка от 10 лева. Всички цени са в български лева с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
Указаните цени на отделните стоки са за единично количество.

 ДОСТАВКА

 Продуктите, които клиентът поръчва в електронния магазин на Pandafoam, се доставят на посочен от клиента адрес за доставка чрез падащото меню „избери адрес за доставка”, което се намира в потребителската кошница.

 При поръчки он-лайн, клиентът получава обаждане от страна на pandafoam.eu за потвърждаване на поръчката. Информация относно доставката, клиентът може да получи на телефони: 0879 312224 или на e-mail адрес: pandafoam@gmail.com

 СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

 Продуктите, които в момента на поръчката са в наличност, се доставят в срок от 2 до 4 РАБОТНИ дни от датата на постъпване на поръчката.

Ако продуктът в момента не е в наличност, клиентът ще бъде уведомен за срока на доставката при потвърждаване на поръчката по телефона от страна на pandafoam.eu.
Ако поръчаният от клиента продукт не може да бъде доставен, pandafoam.eu, ще се свърже лично с клиента, като използва данните за контакт, посочени при регистрацията.
В случай, че поръчката е направена в почивен или празничен ден, срокът за доставка започва да тече от първия работен ден, следващ деня, в който е направена поръчката.
Клиентът, при потвърждаване на поръчката от страна на pandafoam.eu, бива уведомяван относно наличността на поръчаната от него стока и срока, за който може да бъде доставена.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

 ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

 Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, pandafoam.eu се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема и всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

 Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

 1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ще бъде установен контакт с клиента в най-кратък срок.

 2. Не е извършено плащане или забавяне на плащането от страна на клиента. В тези случаи поръчката няма да бъде изпълнена, докато не се осъществи плащането. Изключение прави случаят, в който е избран начин на плащане при доставка (с наложен платеж).

 3. Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка и/ или не е посочил представител, който да получи поръчката. В този случай pandafoam.eu се опитва да се свърже с клиента на посочения телефон или e-mail (ако са посочени такива и са верни) и уточнява условията, при които ще бъде потвърдена и извършена поръчката.

 4. Липса на телефон за контакт с клиента. Поръчката няма да бъде задвижена, поради невъзможност за потвърждаването й.

 При възникване на проблеми с доставката по вина на магазина, всички допълнителни разходи са за сметка на магазина. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.

 НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 1. Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката клиентът плаща дължимата сума на куриера, както и цената на доставката.

 2. Плащане по банков път: заплащането на дължимата сума, включваща цената на стоката и стойността на доставката, се извършва чрез банков превод в указаната от pandafoam.eu банкова сметка. При получаване на стоката клиентът не заплаща нищо на куриера.

 ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

 Клиентът има право да откаже да получи заявената от него стока, когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед, при транспортиране стоката или опаковката й е била нарушена и цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

 Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на получаването й, след като изпрати изявление за отказ от сключения договор до pandafoam.eu и в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, в ненарушена цялост, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката.

 При получаване на пратката, клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствие на изпратената стока с подадената заявка.

При констатирани нарушения във външния вид на стоката, клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

 При евентуален отказ от поръчаната стока, сумата ще бъде възстановена на клиента в рамките на 7 работни дни.

 ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА:

 Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка. 

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми pandafoam.eu за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До КСК Експерт ООД

гр. София, бул.Христо Ботев 129 

тел. 0879 312224

email: pandafoam.eu

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

– Поръчано на*/Получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

* Ненужното се зачертава.“
Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта pandafoam.eu, като в случай че използва тази възможност, pandafoam.eu незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

В случай, че потребителят се откаже от договора, pandafoam.eu ще възстанови всички плащания, които е получил, (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от pandafoam.eu), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира pandafoam.eu за неговото решение за отказ от договора. Pandafoam.eu ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на pandafoam.eu за своя сметка.

Pandafoam.eu има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на pandafoam.eu или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал pandafoam.eu за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на pandafoam.eu преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
 
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. Pandafoam.eu запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

ДРУГИ

 При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочените телефони, e-mail, формата за обратна връзка и адреса за кореспонденция.

 ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

 Всички стоки, предлагани в pandafoam.eu, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

Pandafoam.eu отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, pandafoam.eu издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава. Всички продукти, предлагани от pandafoam.eu, не подлежат на рекламация, в случай на увредена и деформирана дамаска или текстил.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

а) в случай на изгубена гаранционна карта;

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от pandafoam.eu лице или сервизен център;

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на pandafoam.eu по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.